Karateklubbens historie

Roskilde Karateskoles historie

Roskilde Karateskole blev stiftet i november 1993, og af pionererne fra dengang er kun få tilbage.
Vi startede med at træne i en gymnastiksal på Absalon Skole, og ret hurtigt fik bestyrelsen og instruktørerne ambitionen om at blive en klub med så mange medlemmer, at der var det økonomiske fundament til at finde egne lokaler. Sommeren 1997 gik drømmen i opfyldelse og klubben rykkede ind i lokalerne på Vinkelvej i Roskilde.

Stille og roligt voksede klubben, og i en lang periode var vi ca. 70 medlemmer, der trænede 2 gange ugentligt. Samtidig begyndte mange af klubbens børn at interessere sig for de nationale stævner, og således fik vi vores første danmarksmester i kata ved DM for børn og unge afholdt af Dansk Karate Forbund. Stille og roligt fik klubben en “plads” i lokalsamfundet; annoncer og artikler i lokalaviserne samt ikke mindst mund-til-mund metoden havde bidraget til en øget viden om klubbens eksistens, og i starten af 2002 steg medlemstallet markant; en tilgang vi primært kunne mærke på børneholdene, men voksenholdene voksede ligeledes.

Lokalplanen for området ved Vinkelvej var blevet ændret, og man påbegyndte byggeriet af det nye butikscenter Ro´s Torv.
Snart var vores lokaler mere eller mindre lukket inde bag murbrokker, grusbunker og store maskiner, og det var svært at komme frem, finde p-pladser etc. At have til huse på en stor byggeplads gennem adskillige måneder er en uholdbar situation, og vores medlemstal faldt; det var svært at holde på nybegynderne og endnu sværere at tiltrække helt nye folk.

Bestyrelsen begyndte at lede efter alternative muligheder for en ny dojo, men markedet havde ændret sig siden 1997. Egnede lokaler hang ikke på træerne og prisen var derefter, især hvis beliggenheden også skulle være rimelig i forhold til bus og tog.

Nytåret 2004 måtte vi sige endeligt farvel til vores lokaler på Vinkelvej, da de lå på et område, der var en del af byggeplanerne for butikscentret. Vi havde endnu ikke fundet et brugbart alternativ, hvorfor vi måtte flytte klubbens træning til en gymnastiksal på en af de lokale skoler.

I løbet af denne sæson steg medlemstallet til 90, heraf 50 på børneholdet. Samtidig havde bestyrelsen fundet mulige lokaler i hjertet af byen; et stenkast fra Roskilde Station, og efter en del forhandlinger med udlejer kunne vi i august 2004 underskrive lejekontrakten, hvorefter vi rykkede ind i lokalerne på Algade 49.
Her fik vi 105 m2 dojo på 2. sal med store panoramavinduer til begge sider, fælleslokale, forældrerum, omklædningsfaciliteter og ikke mindst Kvicklys store P-plads lige nedenfor. Ihærdigt arbejde fra bestyrelsens side, engagement fra vores medlemmer, samt ikke mindst et godt samarbejde og en stor velvillighed fra Roskilde Kommune og Roskilde Idræts Union havde givet et fantastisk resultat.

At indtage og istandsætte de nye faciliteter var noget der i dén grad udviklede klubben og gav ekstra blod på tanden. Alle medlemmer og instruktører arbejdede lidt mere i denne opstartsfase, og alle var mere end almindeligt tilfredse med lokalerne og beliggenheden, hvilket gav en utrolig god energi på holdene. Alle engagerede sig, og denne gode stemning gav den største medlemstilgang i klubbens historie; på bare én sæson steg medlemstallet med 120%.

I starten af 2006 rundede klubben lige netop 200 medlemmer, der fordeler sig på 5 forskellige børne- og ungdomshold samt 3 voksenhold.

Efter mange gode år oven på Kvickly, med fitness som nabo, var det endnu engang tid til at finde nye, bedre og måske roligere lokaler. I 2014 rykkede klubben ned ad Algade til nr. 4, i Nordeas gamle lokaler, med bankboks og det hele. Klubben samlede i flok, og der blev gjort istand med indtagelse først i marts måned. Vi fik nu, ikke en, men hele to dojo’er, plus et rum til hojo undo (redskaber). Dojo to blev indrettet i selve boksen, med den store dør stadig siddende. Klubbens lokaler blev flere og større, og antallet af medlemmer ligger nu lige under de 250 fordelt på 7 børnehold og 5 voksenhold.

Roskilde Karateskole er en demokratisk ledet klub med dynamik, hvor også medlemmerne bliver inddraget i klubbens fortsatte udvikling.
Vi har en bred vifte af dygtige instruktører med helt op til 25 års undervisningserfaring, og alle deltager løbende i kurser og træningslejre, der bidrager til den fortsatte udvikling hos den enkelte.

Roskilde Karateskole er medlem af

Roskilde Idræts Union
(Ca. 20.000 idrætsudøvere)

International Okinawa Goju-Ryu Karate-Do association, Denmark (I.O.G.K.A, DK)
(14 klubber – ca. 1.700 udøvere )

Dansk Karate Forbund
(Ca. 120 klubber – ca. 10.000 udøvere)

Danmarks Idræts Forbund

DGI

I.O.G.K.F.
(Ca. 40 lande – ca. 50.000 udøvere)