Om karate

Goju Ryu’s historie

Af Higaonna Sensei

Grundlæggeren af Goju-Ryu Karate-Do, Miyagi Chojun Sensei, blev tildelt titlen “Bushi”, der på Okinawa betyder “værdig kriger og ikke “samurai” som på japansk. Som kriger er Miyagi Chojun Sensei værdig til at blive nævnt separat i vort lands historie og i Karate-Do.

Miyagi Chojun Sensei ville altid forklare “Bujutsu” i et let fatteligt sprog og tale om, hvordan mennesker burde leve i harmoni med naturens orden. Det er først nu, jeg i taknemmelighed er blevet mig disse ords dybere mening bevidst; gennem træning i Buijutsu har Miyagi
Chojun Sensei søgt efter, hvordan vi mennesker burde opføre os. De elever, som har modtaget Bushi Miyagi´s lære, vil indse, at Miyagi Chojun Sensei altid vil være med os i vores træning og disciplinere os med gentagelsernes styrke.

”Vi skal betragte vor træning som en diamant, der til at begynde med er mørk og usleben; men gennem hård og udmattende træning (polering) vil vores teknik begynde at skinne. Bliver man doven og stopper træningen, vil diamanten igen blive mørk; den kræver konstant polering for, at blive ved med at være skarp og lysende.”

Denne filosofi skal ikke blot leve i vor træning af karate-teknikker, den skal udvikles i vore hjerter og i sindet. Derfor skal vi tage Sensei’s ord til vore hjerter og bevare dem der.

Det er en kendsgerning, at hemmelige Goju Ryu principper findes i “Kata”. Kata er ikke blot en opvisning af bevægelser, den er en håndgribelig fastlægning af teknikker, som kan overføres og bruges i en hvilket som helst sammensætning. Vi skal altid huske på, at Kata er en tydeliggørelse af den dybeste mening med karate, og vi skal altid begynde vores træning, med et åbent sind og hård træning.

Kun gennem træning af kata opnås “Gokui” – Den vigtigste lære.

Goju-Ryu Karate-Do er en manifestation overfor sig selv i harmoni med universets akkorder
“Så blid som et piletræ – så hård som Mount Tai”
(Der henføres ofte til bjerge i kinesisk poesi).
De uforanderlige former af harmoni mellem himmel og jord opstår først, når de 2 modsætninger hårdt og blødt forenes i en og samme krop. Samme harmoni findes ude i naturen og i universets uendelighed, og vi bliver selv i stand til at udtrykke den, hvis vi følger den vej, Goju-Ryu Karate-Do anviser.

At følge Goju-Ryu Karate-Do (vejen) er at søge vejen til sit indre jeg
I Goju-Ryu Karate-Do tilstræber vi os på, at kultivere den menneskelige naturs renhed til en mental og sjælelig helhed gennem træning af både krop og sjæl.
Oprindeligt var meningen ikke kun “at vinde”, men at vinde åndeligt. At vinde åndeligt er det højest, man kan opnå.
Derfor må alle, der vælger denne “vej”, huske på det japanske tegn “nin”. (Nin = udholdenhed).
Ved at kunne mestre sin egen psyke og bruge den strategi, der går ud på at vinde uden kamp – har man opnået den inderste hemmelighed.

Læs hele historien på iogkf.dk